Stosowanie Flex-Hone

Prędkości obrotowe

 

Flex-Hone jest narzędziem do stosowania w niskiej prędkości i dużym posuwem. Prędkość obrotowa zależy od średnicy i zastosowania, wskazane wartości są wartościami indykacyjnymi, a właściwa prędkość obrotowa wymaga przeprowadzenia niezbędnych testów obróbki. Posuw Flex-Hone zależy od średnicy , długości obróbki i kąta oczekiwanego skrzyżowania skrzyżowanych pól. Parametr indykacyjny może być od 2500-3000mm/min dla średnic średnich i duże aż do 6.000mm/min dla małych średnic. Przy stosowaniu na CNC może być zastosowany wartością maksymalnie 5% więcej od średnicy poniższej tabeli która pokazuje kilka przykładów.

  • Sprawdź z tabelą właściwą prędkość obrotową w zależności od średnicy, prędkość obrotowa może się zmieniać wg aplikacji. Zaleca się wykonanie prób i stosowanie Flex-Hone z mniejszym czasem styku który pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego wyniku, w sposób maksymalizujący żywotność. Większe prędkości prowokują znaczne zużycie bez uzyskania korzyści przyśpieszenia obróbki. NIE stosować narzędzi napędowych wysokoobrotowych. Dla prac ręcznych stosować zwykłe wiertarki lub wkrętarki elektryczne.
  • Stosować z alternatywnymi ruchami szybkimi z częstotliwością od 60 do 120 skoków/min w funkcji prędkości obrotowej. Przyspieszać zmienność skoków przy końcu obróbki, w ten sposób uzyska się skrzyżowane deformacje 30°- 45°.
  • Czas obróbki powinien wynosić w przybliżeniu 20-45 sekund na każdy cylinder w przypadku zastosowania w silniku, ale może się zmieniać w funkcji materiału, zastosowania, rozmiaru ścierniwa, ziarna i smarowania.
  • Przemywać dokładnie cylindry po obróbce i zabezpieczyć olejem jeśli to jest wymagane.
  • Żywotność szczotek honujących zależy od wielu czynników którymi są stosowane ścierniwo, smarowanie, obrabiany materiał, stosowanie na maszynie lub ręcznie, długość otworu do obróbki, czas styku , itd.. Możliwe jest obrobienie wielu setek jak i tysięcy sztuk jednym tylko Flex-Hone.
  • Flex-Hone może być stosowany ręcznie zwykłą wiertarką, na wiertarce kolumnowej, w cyklu obróbki na maszynie CNC jako narzędzie lub jako transfer dla aplikacji przemysłowych także dla dużych ilości produkcyjnych.
  • Stosowanie Flex-Hone na sucho jest odradzane, powoduje to odczuwalne skrócenie żywotności. Do smarowania używać oleju z lepkością od 10 do 30 lub z chłodziwem emulsjonującym do prac skrawania. Może też być stosowany wraz z ogólnym sprayem chłodzącym a  w przypadku zacisków hamulcowych  olejem hydraulicznym do hamulców. Ropa, olej napędowy lub lubrykanty z rozpuszczalnikami mogą być też wykorzystywane, ale odradzamy je jeśli redukują żywotność Flex-Hone szybciej rozpuszczając ścierne kulki.
  • Flex-Hone pracuje pod naciskiem, dlatego jego średnica efektywna jest większa od średnicy obrabianego otworu.
  • Flex-Hone MUSI wchodzić i wychodzić z otworu obracając się.
  • Flex-Hone NIE jest wyważany, NIE ROZPĘDZAĆ GO do maksymalnej prędkości zanim nie wejdzie do obrabianego otworu.

 

Tabela wyboru uziarnienia / wykończenia

UWAGA: podane wartości należy uznać za orientacyjne, gdyż uzyskany Ra zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj metalu i jego twardość, rodzaj smaru, czas kontaktu, poprzednia obróbka, Ra przed użyciem Flex-Hone, itd.