Wybór szczotki Flex Hone

Wybór szczotki Flex-Hone: rozmiar, ścierniwo, uziarnienie

 

Wybór średnicy szczotki Flex-Hone zależy od obrabianego otworu. Szczotka Flex-Hone jest produkowana i używana w większym wymiarze niż obrabiany otwór. Takie przewymiarowanie przyczynia się do uzyskania prawidłowego nacisku cięcia podczas obróbki. Na przykład, obrabiając otwór o średnicy 22mm należy wybrać BC7/8”(22mm), której średnica rzeczywista wynosi 25mm (przewymiarowanie). Jeśli obrabiany otwór nie pokrywa się z jednym ze standardowych rozmiarów Flex-Hone, ponieważ jest pośrodku dwóch wymiarów, należy wybrać ten większy. Na przykład, jeśli obrabiany otwór wynosi 23mm, znajduje się on pomiędzy BC7/8”(22mm) a BC15/16”(23.8mm); należy wybrać BC15/16”(23.8mm).

 

Zapytajcie naszych techników o prawidłową podpowiedź dotyczącą Waszej obróbki; będą oni potrafili doradzić Wam przy wyborze prawidłowej szczotki Flex-Hone tak, aby uzyskać pożądany rezultat. Aby dobrać prawidłowy rozmiar, ścierniwo i uziarnienie należy znać:

  • Średnicę obrabianego otworu
  • Rodzaj obrabianych elementów
  • Problem jaki zostanie rozwiązany przy użyciu Flex-Hone (skrawanie, wykańczanie, wykańczanie precyzyjne, itd.)
  • Materiał (hartowany czy ze specjalną powłoką, w miarę możliwość podać także twardość)
  • Chropowatość początkowa lub do zachowania (jeśli możliwe w Ra) lub ostatnia dokonana obróbka (przewiercanie, rozwiercanie, wytaczanie, itp.)
  • Chropowatość do osiągnięcia lub do zachowania
  • Ilość obrabianych elementów
  • Możliwość lub jej brak, stosowania smaru (olej pełen lub emulsja)
  • Czy Flex-Hone będzie używana ręcznie, na wiertarce kolumnowej czy maszynowo (tokarka, centrum obróbkowe, szlifierka, itp.)
Wybór szczotki Flex Hone

3 informacje wystarczające, w większości przypadków, do ustalenia wyboru:

 • Średnica robocza
 • Materiał do przetworzenia i jego stan
 • Chropowatość do osiągnięcia lub do zachowania podana w Ra lub Rt lub RZ